• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

LXX sesja Rady Gminy Chełmża

2022-11-29
Gmina Chełmża, tryb zdalny

Organizatorzy

Przewodniczący Rady Gminy Chełmża janusz Iwański

W dniu 29.11.br. odbedzie się LXX sesja Rady Gminy Chełmża.  Rozpoczęcie obrad godz. 16.00. W porządku obrad miedzy innymi: podjęcie uchwały

w sprawie programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzoałalności pozytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r., nadanie nazw ulic w miejscowościach Browina i Strużal. szczegółowy porządek obrad sesji pod adresem https://www.bip.gminachelmza.pl/plik,35458,porzadek-obrad-seji.pdf

Obrady sesji Rady Gminy Chełmża poprzedzi tego samego dnia wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Chełmża o godz. 13.30. Porządek posiedzenia pod adresem https://www.bip.gminachelmza.pl/plik,35459,porzadek-komisji.pdf

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka