• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Spotkanie konsultacyjne dla JST "Budowa instalacji produkujących energię elektryczną w oparciu o odnawialne źródła energii"

2022-10-18
Pluskowęsy nr 71, budynek poszkolny

Organizatorzy

Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki

Dyrektor Zarządzający PGK SA Romuald Meyer

Skokowy wzrost cen energii elektrycznej powoduje, że jednostki samorządu terytorialnego zmuszone są szukać rozwiązań własnych, między innymi polegających na budowie instalacji produkujących energię elektryczną w oparciu o odnawialne źródła. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali  przedstawiciele samorządowów gminnych z obszaru całego województwa.

Podczas konferencji planowane jest omówienie m.in. następujących zagadnień: Istota partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie OZE dla jednostek samorządu terytorialnego; Rola Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej w kształtowaniu świadomości społecznej dot. OZE i współpracy inwestycyjnej z j.s.t.;Gminne farmy fotowoltaiczne; Hybrydowa produkcja paliwa i energii w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego - propozycja dla gmin; Rozliczenia w zakresie energii wyprodukowanej z powierzchniowej instalacji fotowoltaicznej, możliwości zaspokojenia potrzeb jst; Modele zakupu energii elektrycznej dla gmin oraz aktualne problemy występujące w tym zakresie.

Rozpoczęcie konferencji godz. 10.00.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka