• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

XLI Sesja Rady Gminy Chełmża

2021-04-21
Gmina Chełmża, tryb zdalny

Organizatorzy

Przewodniczący Rady Gminy Chełmża Janusz Iwański.

Rozpoczęcie obrad godz. 15.00. W porządku obrad m.in.:Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2020 r. oraz plan pracy tej komisji w 2021 r.; Raport z wykonania Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2020 r.; Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i objęcie udziałów  w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Toruński” spółka z o.o.; Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie opłacenia udziałów w tworzonej  spółce celowej Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Toruński” spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością.

XLI sesja Rady Gminy Chełmża oraz podejmowanie uchwał odbywać się będzie z wykorzystaniem  środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym). Posiedzenie prowadzone będzie  z Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2.

Transmisja obrad XLI sesji Rady Gminy zostanie udostępniona na stronie: https://www.bip.gminachelmza.pl/10116,transmisje-obrad-sesji

Porządek obrad sesji Rady Gminy https://www.bip.gminachelmza.pl/10738,xli-sesja-rg-21-kwietnia-2021-r

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka