• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

KRAJOWE DNI POLA Minikowo 2021'

2021-06-19
Minikowo, kujawsko-pomorskie

Organizatorzy

Organizatorami wydarzenia są Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Minikowie (KPODR) i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy m. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  w Bydgoszczy (UTP), Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polska Izba Nasienna. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Grzegorz Puda - Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi,  Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz  Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na Krajowe Dni Pola Minikowo 2021, które odbędą się w dniach 19-20 czerwca br.

Głównym celem Krajowych Dni Pola 2021 będzie prezentacja dorobku polskiej hodowli roślin oraz osiągnieć instytutów naukowych, uczelni i podmiotów obsługujących rolników.

Podczas Krajowych Dni Pola 2021 zaprezentowany zostanie połączony dorobek polskich firm rolniczych. Wydarzenie to, ma na celu również integrację polskiej branży nasiennej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów.

Organizatorzy przewidują dwie  formy udziału w Krajowych Dniach Pola - stacjonarną i wirtualną.

Wszelkie informacje o Krajowych Dniach Pola 2021 znajdują się stronie:  https://dnipola.kpodr.pl

Ważnym elementem Krajowych Dni Pola Minikowo 2021 będzie cykl konferencji pod hasłem zgodnym z mottem tej imprezy - „Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce”. Konferencje będą poprzedzać główne wydarzenie i zaplanowane są od 14 do 17 czerwca br.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka