• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

XXXIX Sesja Rady Gminy Chełmża

2021-02-23
Gmina Chełmża, tryb zdalny

Organizatorzy

Przewodniczący Rady Gminy Chełmża

W porządku obrad m.in.:

  • Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  • Informacja dotycząca funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej.
  • Informacja na temat działalności Izby Rolniczej - spotkanie z delegatami.
  • Zapoznanie się ze sprawozdaniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji  zadań w zakresie pomocy społecznej w 2020 r.
  • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ofiar Przemocy w rodzinie na terenie Gminy Chełmża.

 

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka