• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

XXXV sesja Rady Gminy Chełmża

2020-12-01
Gmina Chełmża

Organizatorzy

Przewodniczący Rady Gminy Chełmża.

W dniu 01 grudnia 2020 r. o godz. 16.00 (wtorek)rozpoczną się obrady XXXV sesji Rady Gminy Chełmża.

Szczegółowy porządek obrad https://www.bip.gminachelmza.pl/10639,xxxv-sesja-rady-gminy-chelmza-01-grudnia-2020-r

Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) zarządzam odbycie XXXV sesji Rady Gminy Chełmża oraz podejmowanie uchwał z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym).

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka