• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

WNIOSKI DO BUDŻETU 2021' - termin ucieka!

2020-09-30
Gmina Chełmża

Organizatorzy

Wójt Gminy Chełmża

Wójt Gminy Chełmża informuję , iż zgodnie z uchwałą Nr LX/432/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przystępuję do prac nad projektem budżetu na rok  2021. W związku z tym radni, sołtysi, mieszkańcy gminy oraz organizacje pozarządowe a także inne podmioty z terenu Gminy mogą składać stosowne wnioski i propozycje do projektu budżetu gminy Chełmża do dnia  30 września 2020 r.

Więcej informacji i wniosek: https://www.bip.gminachelmza.pl/10561,wzor-wniosku-do-projektu-budzetu-na-2021-rok

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka