• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • -

Konsultacje Społeczne dotyczące świetlicy w Bogusławkach.

Gmina Chełmża bierze udział w projekcie „Dobre konsultacje, dobry plan” realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo. W ramach projektu pracownicy Urzędu Gminy Chełmża  zostali przeszkoleni jak prowadzić dobre i skuteczne konsultacje społeczne, będące narzędziem do zebrania opinii mieszkańców w sprawach istotnych dla lokalnych społeczności.

Projekt ruszył od maja i zakończy się w sierpniu a zbieranie opinii od mieszkańców odbywać się będzie poprzez ankiety bezpośrednie i online, spotkania w terenie z mieszkańcami a także dyżury konsultacyjne. Pełen harmonogram przebiegu konsultacji znajduje się w zakładce Harmonogram.

 W ramach projektu mieszkańcy będą mieli możliwość wypowiedzenia się na temat zagospodarowania przestrzennego terenu wokół planowanej świetlicy w Bogusławkach.

Temat dotyczy Ciebie? Jesteś zainteresowany przyszłym wyglądem świetlicy w Bogusławkach i jej otoczenia? Przyjdź na spotkanie i przedyskutuj to z ekspertami od planowania przestrzennego.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka