• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

 • -

„Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko – Pomorskim”

W ramach  Projektu pn.  „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko – Pomorskim” realizowanego przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Gminy Partnerskie Gmina Chełmża zrealizowała w latach 2010 – 2011 zadanie pn. Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Kończewicach.
      W ramach zadania powstało pełnowymiarowe boisko piłkarskie wraz z odwodnieniem i systemem nawodnienia oraz niezbędna infrastruktura tj. min.:
- bieżnia
- ogrodzenie terenu
- utwardzenie terenów
- oświetlenie terenu
- ławki dla zawodników
- trybuny
- droga dojazdowa
 
     Obiekt przede wszystkim przeznaczony jest do realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych  dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kończewicach oraz dla działalności Gminnego Klubu Piłkarskiego „Cyklon” Kończewice.

  
Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 – Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej.

Całkowita wartość zadania – 1 489 674,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 347 000,00 zł

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka