• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Chełmża”

         Wójt Gminy Chełmża zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Chełmża”. Zaktualizowany Projekt założeń jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, w biurze referatu GKOŚ i jest dostępny w godzinach pracy urzędu - poniedziałek, środa, czwartek: 7.00-15.00, wtorek 7.30-16.30, piątek: 7.00-14.00, tel. 56 675 60 76 wew. 54.

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Pomoc dla pogorzelców BabaLudy