Urząd Gminy Chełmża

  • Ogłoszenia i komunikaty    /   

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Chełmża”

         Wójt Gminy Chełmża zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Chełmża”. Zaktualizowany Projekt założeń jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża, w biurze referatu GKOŚ i jest dostępny w godzinach pracy urzędu - poniedziałek, środa, czwartek: 7.00-15.00, wtorek 7.30-16.30, piątek: 7.00-14.00, tel. 56 675 60 76 wew. 54.

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.