• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Rekultywacja oczka wodnego i budowa skweru rekreacyjnego w centrum wsi Grzywna.


Termin zakończenia realizacji inwestycji: 30.06.2014 r.
Koszt inwestycji: 422.856,00

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013; działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Zakres robót obejmuje:
A.  Rekultywację oczka wodnego:

1) oczyszczenie oczka wodnego; 
2) ukształtowanie terenu;
3) wykonanie ogrodzenia z płotu sztachetowego o długości 89 mb.;
4) montaż elementów małej architektury w ilości:
            ●   ławki – 8 sztuk,
            ●   śmietniki – 6 sztuk;
5) wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 231 m2.
B.  Wykonanie terenów zielonych poprzez:
1)  przygotowanie terenu oraz nasadzenie drzew i krzewów liściastych oraz
      iglastych zgodnie z dokumentacją projektową;
2) wykonanie trawników dywanowych o pow. 390 m2;
3) wykonanie pielęgnacji mechanicznej trawników polegającej na pierwszym koszeniu oraz pielęgnacji drzew i krzewów w pierwszym roku obowiązywania rękojmi.
C.  Budowę oświetlenia terenu poprzez:
1)  montaż szafy sterowniczej oświetleniowej SO i wykonanie obwodu
     zasilającego WLZ;
2) ustawienie słupów oświetleniowych w ilości 8 sztuk i wysokości 4 m wraz z  oprawami.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka