• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

         MODERNIZACJA I REMONTY DRÓG GMINNYCH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI W LATCH 2013 ÷ 2015”.
Koszt inwestycji: 3.118.540,00


Zakres robót obejmuje.:
1) wykonanie remontu 7 (siedmiu) odcinków dróg gminnych i 1 (jednej) drogi wewnętrznej w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami na odcinku o łącznej długości 10 468mb (10,468 km) tj.:
a) remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100549 C w miejscowości Kończewice – Ogrodniki na odcinku o długości 1 435mb
b) remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100533 C w miejscowości Pluskowęsy na odcinku o długości 1 458mb
c) remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100540 C w miejscowości Januszewo na odcinku o długości 1 935mb
d) remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100526 C w miejscowości Brąchnówko Etap I na odcinku o długości 1 100mb
e) remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100561 C w miejscowości Kuczwały Etap I na odcinku o długości 1 390mb
f) remont (modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości Mirakowo na odcinku o długości 1 250mb
g) remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100584 C w miejscowości Nawra na odcinku o długości 900mb
h) remont (modernizacja) drogi gminnej nr 100549 C Kończewice - Głuchowo Etap I na odcinku o długości 1 000mb
2) wykonanie remontu drogi wewnętrznej w technologii nawierzchni z kostki betonowej na odcinku o długości 310 mb (0,310 km);
3) 
wykonanie remontu 42 (czterdziestu dwóch) odcinków dróg gminnych i wewnętrznych 
     o nawierzchni gruntowej o łącznej długości 28,310 km (dwadzieścia osiem kilometrów i
     trzysta dziesięć metrów) polegającego na uzupełnieniu istniejącej nawierzchni
     mieszanką sortowanych kruszyw drogowych
z zakresem:
a) roboty pomiarowe,
b) profilowanie istniejącej nawierzchni,
c) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z poboczy,
d) wykonanie nawierzchni z pospółki drogowej mieszanej,
oraz
e) równanie dróg wykonanych w 2013 r., o których mowa w niniejszym punkcie, z zagęszczeniem istniejącej nawierzchni dróg przewidziane do realizacji w 2014 r,

4) wykonanie mieszania kruszyw drogowych [pospółki drogowej frakcji od 0 (zera) do 31,5  
    mm (trzydzieści jeden i pół milimetra) w ilości 7 500 (siedem tysięcy pięćset) ton –
    materiału Zamawiającego, kamienia wapiennego frakcji od 16 (szesnaście) do 22
    (dwadzieścia dwa) mm w ilości 3 500 (trzy tysiące pięćset) ton oraz żużla
     wielkopiecowego frakcji od 0 (zera) do 31,5 (trzydzieści jeden i pół) w ilości 2 000
    (dwóch tysięcy) ton.

 • Zmodernizowana droga gminna w Januszewie na odcinku o długości 1 935mb.
 • Zmodernizowana droga gminna w Januszewie na odcinku o długości 1 935mb.
 • Zmodernizowana droga gminna w Pluskowęsach na odcinku o długości 1 458mb.
 • Zmodernizowana droga gminna w Pluskowęsach na odcinku o długości 1 458mb.
 • Zmodernizowana droga wewnętrzna - Grzywna, ul. Parkowa na odcinku o długości 310 mb.
 • Zmodernizowana droga gminna w Skąpem - inwestor NOWA ENERGIA S.A.
 • Modernizacja drogi gminnej w Nawrze na odcinku o długości 900mb .
 • Modernizacja drogi gminnej w Kończewicach Ogrodniki.
 • Budowa drogi dojazdowej do kompleksu boisk ORLIK w Pluskowęsach.

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka