• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

 • -

       ZAKUP I INSTALACJA SOLARNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY CHEŁMŻA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ENERGII ODNAWIALNEJ W GMINIE CHEŁMŻA POPRZEZ ZASTOSOWANIE PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU ENERGII SŁONECZNEJ.
      Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013.


Termin zakończenia realizacji inwestycji: 22.12.2014 r.
Koszt inwestycji: 5.045.214,00

Inwestycja obejmuje dostawę wraz z montażem i uruchomieniem zestawów solarnych z uwzględnieniem:
- łącznej sumy zestawów solarnych na budynkach odbiorców indywidualnych: 549 szt.
- łącznej sumy zestawów solarnych na budynkach użyteczności publicznej: 14 szt.
- minimalnej łącznej powierzchni absorberów zainstalowanych kolektorów słonecznych: 2.916,0 m2.
Funkcją objętych zamówieniem zestawów solarnych jest podgrzewanie wody użytkowej.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka