• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • pobierz-1

NABÓR CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Chełmża ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Gminy Chełmża w zakresie rozwoju sportu w 2024 r.  Zgłoszenia, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, do udziału w komisji można składać w dniach 19.02. – 26.02.2024 r. do godz. 15.00, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta - Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2  lub drogą elektroniczną na adres: korlowska@gminachelmza.pl z dopiskiem: "Zgłoszenie do komisji konkursowej".

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej  w określonym terminie, to Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w regulaminie otwartego konkursu ofert.

Wymagana dokumentacja przy zgłoszeniu poniżej w załącznikach.

K. Orłowska

  • autor: Katarzyna Orłowska, data: 2024-02-19

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka