• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • ngo-main_page

PROGRAM WSPÓŁPRACY 2023' SKONSULTOWANY

Projekt Programu Współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r. w okresie 10.11. - 17.11.br. poddany został konsultacjom. Projekt Programu dostępny był na stronie internetowej Gminy Chełmża w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka Ogłoszenia i Komunikaty oraz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża. W wyznaczonym terminie konsultacji w/w projektu nie wpłynęły żadne uwagi i opinie. Program uzyskał również pozytywną opinię Radnych Gminy Chełmża w dniu 29.11.2022 r.

Poniżej w załączniku protokół z przeprowadzonych konsultacji.

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka