• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

TRZECI SEKTOR W 2021

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Chełmża z realizacji Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2021. Fundamentem społeczeństwa obywatelskiego jest współpraca samorządu z sektorem pozarządowym. Ze względu na sytuację pandemiczną rok 2021 nie był łatwy ale dzięki współpracy każdej ze stron zrealizowano zadania niezbędne dla mieszkańców Gminy Chełmża. Za to Państwu serdecznie dziękujemy, a także za Państwa zaangażowanie i życzliwość. Mamy nadzieję wspierać kolejne ciekawe i potrzebne projekty, których odbiorcami będą mieszkańcy naszej gminy.

 

K.Orłowska

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka