• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • images

NGO i GMINA CHEŁMŻA w roku 2018' - PODSUMOWANIE

       Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez samorząd wobec sektora pozarządowego. Jest pozytywna opinia Rady Gminy z dnia 26.03.2019 r. w sprawie sprawozdania z realizacji Rocznego programu Współpracy w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W sprawozdaniu zawarte zostały ubiegłoroczne formy współpracy z organizacjami pozarządowymi z obszaru Gminy Chełmża w zakresie finansowym i poza finansowym.
      Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1). Samorząd ma obowiązek uchwalania programów współpracy, a przepis ten przypomnijmy, że obowiązuje od 9 listopada 2015. Sprawozdanie poniżej w załączniku.

 

  • autor: K.Orłowska, data: 2019-04-01

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka