Urząd Gminy Chełmża

  • images

NGO i GMINA CHEŁMŻA w roku 2018' - PODSUMOWANIE

       Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez samorząd wobec sektora pozarządowego. Jest pozytywna opinia Rady Gminy z dnia 26.03.2019 r. w sprawie sprawozdania z realizacji Rocznego programu Współpracy w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W sprawozdaniu zawarte zostały ubiegłoroczne formy współpracy z organizacjami pozarządowymi z obszaru Gminy Chełmża w zakresie finansowym i poza finansowym.
      Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1). Samorząd ma obowiązek uchwalania programów współpracy, a przepis ten przypomnijmy, że obowiązuje od 9 listopada 2015. Sprawozdanie poniżej w załączniku.

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.