• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • images

NGO W 2019'

UWAGA POZARZĄDÓWKI!

          Już za moment będziemy konsultować program współpracy na rok 2019 rok. Dokument, który jest podstawą współpracy gminy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. W związku z przystąpieniem do opracowania projektu Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r. zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z samorządem i realizacją zadań publicznych do zgłaszania swoich propozycji i uwag do projektu dokumentu, który zostanie organizacjom przedłożony w określonym terminie.
           Opinie i uwagi o Programie będzie można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym w określonym terminie. O ogłoszonych konsultacjach dokumentu poinformujemy odrębnym ogłoszeniem w BIP Gminy Chełmża i w aktualnościach www.gminachelmza.pl

  • autor: Katarzyna Orłowska, data: 2018-11-05

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka