Urząd Gminy Chełmża

  • images

NGO W 2019'

UWAGA POZARZĄDÓWKI!

          Już za moment będziemy konsultować program współpracy na rok 2019 rok. Dokument, który jest podstawą współpracy gminy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. W związku z przystąpieniem do opracowania projektu Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r. zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z samorządem i realizacją zadań publicznych do zgłaszania swoich propozycji i uwag do projektu dokumentu, który zostanie organizacjom przedłożony w określonym terminie.
           Opinie i uwagi o Programie będzie można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym w określonym terminie. O ogłoszonych konsultacjach dokumentu poinformujemy odrębnym ogłoszeniem w BIP Gminy Chełmża i w aktualnościach www.gminachelmza.pl

  • autor: Katarzyna Orłowska, data: 2018-11-05

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.