• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • konsultacje,pic1,1159,110862,179309,with-ratio,16_9

NGO - WSZYSTKO O WSPÓŁPRACY W 2019'

UWAGA POZARZĄDÓWKI Konsultujemy program współpracy na rok 2019'
          Wójt Gminy Chełmża zaprasza do udziału w konsultacjach projektu dokumentu, który jest podstawą współpracy gminy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Do 19 listopada br. ich przedstawiciele mogą zgłaszać swoje uwagi do zapisów programu, który będzie obowiązywał w roku 2019.
         W związku z przystąpieniem do opracowania projektu Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r. zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z samorządem i realizacją zadań publicznych do zgłaszania swoich propozycji i uwag do załączonego poniżej dokumentu.
           Opinie i uwagi o Programie na formularzu konsultacyjnym można składać osobiście w sekretariacie, przesłać tradycyjną pocztą do Urzędu Gminy Chełmża ul. Wodna 2; 87-140 Chełmża lub przesłać mailem na adres: korlowska@gminachelmza.pl w terminie do 19 listopada br. (dla przesyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego). Tutaj konsultowany dokument: https://www.bip.gminachelmza.pl/6491,ogloszenia-i-komunikaty

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka