Urząd Gminy Chełmża

PODSUMOWANA WSPÓŁPRACA z NGO w 2017'

          Jest pozytywna opinia Rady Gminy w sprawie sprawozdania z realizacji Rocznego programu Współpracy w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W sprawozdaniu zawarte zostały ubiegłoroczne formy współpracy z organizacjami pozarządowymi z obszaru Gminy Chełmża w zakresie finansowym i poza finansowym. Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Chełmża  zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. Poniższe sprawozdanie przez Radę Gminy zaopiniowane zostało podczas XLI Sesji Rady Gminy Chełmża w dniu 27 marca br. 

KO

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.