• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • -

PODSUMOWANA WSPÓŁPRACA z NGO w 2017'

          Jest pozytywna opinia Rady Gminy w sprawie sprawozdania z realizacji Rocznego programu Współpracy w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W sprawozdaniu zawarte zostały ubiegłoroczne formy współpracy z organizacjami pozarządowymi z obszaru Gminy Chełmża w zakresie finansowym i poza finansowym. Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Chełmża  zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. Poniższe sprawozdanie przez Radę Gminy zaopiniowane zostało podczas XLI Sesji Rady Gminy Chełmża w dniu 27 marca br. 

KO

  • autor: K.Orłowska, data: 2018-04-04

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka