Urząd Gminy Chełmża

Konsultujemy program współpracy z pozarządówkami

         Ruszyły konsultacje dokumentu, który jest podstawą współpracy gminy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Do 27 listopada br. ich przedstawiciele mogą zgłaszać swoje uwagi do zapisów programu, który będzie obowiązywał w roku  2018.

W związku z przystąpieniem do opracowania projektu "Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r." zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z samorządem i realizacją zadań publicznych do zgłaszania opinii i uwag.

       Opinie i uwagi o Programie należy zgłaszać na formularzu konsultacyjnym, który należy składać osobiście w sekretariacie, przesłać tradycyjną pocztą do Urzędu Gminy Chełmża ul. Wodna 2; 87-140 Chełmża lub przesłać mailem na adres: korlowska@gminachelmza.pl w terminie do 27 listopada br. (dla przesyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego). W załączeniu poniżej stosowne dokumenty, celem ich zapoznania się.

KO

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.