• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • -

Konsultujemy program współpracy z pozarządówkami

         Ruszyły konsultacje dokumentu, który jest podstawą współpracy gminy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Do 27 listopada br. ich przedstawiciele mogą zgłaszać swoje uwagi do zapisów programu, który będzie obowiązywał w roku  2018.

W związku z przystąpieniem do opracowania projektu "Programu współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r." zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z samorządem i realizacją zadań publicznych do zgłaszania opinii i uwag.

       Opinie i uwagi o Programie należy zgłaszać na formularzu konsultacyjnym, który należy składać osobiście w sekretariacie, przesłać tradycyjną pocztą do Urzędu Gminy Chełmża ul. Wodna 2; 87-140 Chełmża lub przesłać mailem na adres: korlowska@gminachelmza.pl w terminie do 27 listopada br. (dla przesyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego). W załączeniu poniżej stosowne dokumenty, celem ich zapoznania się.

KO

 

  • autor: Katarzyna Orłowska, data: 2017-11-21

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka