• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Oferta z pominięciem trybu konkursowego

Oferta złożona w dniu 04.07. 2014 r  z  pominięciem  trybu konkursowego.
Podmiot składający ofertę: Stowarzyszenie Homo homini w Chełmży
Tytuł zadania publicznego: "Nie jestem sam"
Wnioskowana kwota dofinansowania : 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złoty)
Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 11.07 .2014 r. na adres e-mail: info@gminachelmza.pl

       Wszelkie informacje  na temat złożonej oferty : Urząd  Gminy Chełmża,  nr tel. 56 675 60 76 wew. 52


W załaczeniu:

1. Oferta

2. Opinia Komisji Konkursowej w spr. Oferty.

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka