• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • pasek

PROJEKTY W REALIZACJI

        Stowarzyszenie Budowy Kopca Ziemia Polaków pozyskało dwa granty o łącznej kwocie  30 969,50 zł. Zadania  będą realizowane w ramach projektów grantowych „Promocja zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Ziemi Gotyku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Grantodawcą  jest  Stowarzyszenie LGD Ziemia Gotyku. Dzięki pozyskanym grantom Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia Polaków”  wyda przewodnik turystyczny po Gminie Chełmża i zorganizuje  inscenizację historyczną w dzień gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

       Inscenizacja historyczna „Brama do Wolności” zrealizowana zostanie w Miejscu Pamięci Kopiec „Ziemia Polaków” w Kończewicach, jako miejsce spotkań patriotycznych mieszkańców Gminy Chełmża, zostanie aktywowane tym razem inscenizacją historyczną. Odtwórstwo historyczne przy udziale grupy rekonstrukcji historycznych to aktualnie nowatorski sposób spojrzenia na historię. Publiczność towarzysząc takiej inscenizacji w sposób aktywny uczestniczyć będzie w poznawaniu odległej historii. Właśnie między innymi poprzez taką formę przekazu – opowiadania i pokazywania historii, można zainteresować młode pokolenie. Inscenizacja będzie główną częścią obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Kończewicach w dniu 8 listopada 2020 r. Jako pozostałe punkty obchodów to: apel pamięci, uroczyste przekazanie ziemi na budowę Kopca „Ziemia Polaków”, złożenie wiązanek pod Murem Pamięci i akademia patriotyczna w miejscowej Szkole Podstawowej w Kończewicach. Uczestnikami wydarzenia, w tym inscenizacji historycznej będą mieszkańcy Gminy Chełmża, Miasta Chełmża i zaproszeni goście z regionu.

Przewidziano w realizacji projektu partnerstwo z samorządem  Gminy Chełmża , Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża i ze Szkołą Podstawową im. ks. Leona Poeplau w Kończewicach. Zadanie zostanie zrealizowane w okresie wrzesień – listopad 2020.Wartość projektu – 13 969,50 zł.

         Przewodnik turystyczny – GMINA CHEŁMŻA – to nie pierwsza publikacja w dorobku lokalnego Stowarzyszenia Budowy Kopca „Ziemia Polaków”, ale za to bardzo potrzebna – promować będzie lokalne dziedzictwo Gminy Chełmża: zabytki, w tym sakralne, miejsca pamięci i martyrologii, przyrodę i atrakcje turystyczne. Przewodnik będzie stanowił podręczny gadżet w pieszo – rowerowych wyprawach po Gminie Chełmża. Podpowie i wskaże ciekawe miejsca w Gminie Chełmża. Z publikacji skorzystają mieszkańcy gminy i turyści. Przewodnik nieodpłatnie dostępny będzie w Urzędzie Gminy Chełmża i w gminnych bibliotekach. Trafi również do miejscowych szkół i do chełmżyńskiego Punktu Informacji Turystycznej. Wydany zostanie w nakładzie 2000 egz. Dodatkiem do przewodnika będzie mapka Gminy Chełmża ze zlokalizowanymi i oznaczonymi atrakcjami.  Podsumowując, będzie zawierał pożyteczne i ciekawe informacje, przydatne w codziennym poruszaniu się po Gminie Chełmża. Opisy atrakcji poparte będą w przewodniku fotografiami. Będzie to doskonały prezent dla uczestników gminnych konkursów i publikacja promocyjna dla Gminy Chełmża. W realizacji zadania wesprze samorząd Gminy Chełmża i Biblioteka Samorządowa w Zelgnie. Wartość projektu – 17 000,00 zł.

K. Orłowska

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka