• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

UWAGA - KREDYTY PREFERENCYJNE !

Kredyty Preferencyjne dla Rolnictwa !

      Informujemy o Rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa na mocy którego Agencja wdroży nowe linie kredytów preferencyjnych.

Najważniejsze informacje dotyczące nowych linii kredytowych:
 Dopuszczalna kwota kredytu inwestycyjnego:
• w rolnictwie: do 80% nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 5 mln zł,
• w dziale specjalnym produkcji rolnej do 70% nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 8 mln zł,
• w przetwórstwie produktów rolnych do 70% nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż 16 mln zł.
 Oprocentowanie całkowite kredytów z dopłatą do odsetek: WIBOR 3M + 2,5p.p., aktualnie 4,51%.
 Kredyty inwestycyjne - oprocentowanie odsetek kredytobiorcy: 0,67 oprocentowania całkowitego kredytu, lecz nie mniej niż 3,00%, aktualnie 3,02%.
 Kredyty klęskowe obrotowe: oprocentowanie odsetek kredytobiorcy: 0,5 oprocentowania całkowitego, lecz nie mniej niż 1,50%, aktualnie 2,26%. – dla kredytobiorców ubezpieczonych lub aktualnie 3,39% dla kredytobiorców nieubezpieczonych, zmienne.
 Kredyty dla młodych rolników z częściową spłatą kapitału przez ARiMR - tylko na zakup gruntów. Kwota pomocy: do 60% kwoty udzielonego kredytu, nie więcej niż 70 tys. EUR.
 Wysokość opłat i prowizji na rzecz banku, związanych z kredytem bankowym, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania, nie może przekroczyć 2% kwoty udzielonego kredytu.

        Szczegółowe warunki i zasady udzielania tych kredytów, będą określone w zasadach udzielania kredytów preferencyjnych, które będą opracowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zostaną wprowadzone Zarządzeniem Prezesa ARiMR.

Uwaga !  Jeżeli prace związane z inwestycją zostaną podjęte przed złożeniem wniosku o kredyt, to kredyt nie będzie mógł być udzielony.

W związku z tym nie powinno się podejmować prac związanych z inwestycją, w tym działań związanych z wytwarzaniem dokumentacji dotyczącej planowanej inwestycji (np. zawieranie umów przedwstępnych, wnoszenie wkładu własnego) przed wejściem w życie Zarządzenia Prezesa ARiMR.

       W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości należy kontaktować się już  bezpośednio z doradcami poszczegolnych Banków.  

Pochodzenie grafiki - Google

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka