• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

GRUPY PRODUCENTÓW - Nowe zasady w organizacji

        1 czerwca 2014 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych. Rozporządzenie nie wniosło znaczących zmian dotyczących wykazu produktów minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów.   Zmodyfikowane zostały przede wszystkim warunki dotyczące zasad tworzenia grup producentów zbóż i rzepaku, gdzie możliwe będzie utworzenie jedynie grupy zbożowo – rzepakowej, bez możliwości utworzenia osobno grupy producentów zbóż i grupy producentów rzepaku. Pozostałe zmiany są jedynie kosmetyczne. Poniżej w załączeniu  wykaz produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych dla województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Na podstawie : Wieś Kujawsko-Pomorska, lipiec 2014'
 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka