• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

UWAGA ROLNICY ! NOWELIZACJA USTAWY

 PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE - Nowelizacja ustawy


          Sejm przyjął nowelizację ustawy o płatnościach bezpośrednich, znoszącą płatność zwierzęcą i Uzupełniającą Płatność Obszarową. Oznacza to, że nie będzie wsparcia z budżetu krajowego do między innymi powierzchni upraw: zbóż, roślin oleistych (rzepaku, rzepiku, słonecznika i soi), roślin wysokobiałkowych (bobu, bobiku, łubinu słodkiego i grochu siewnego), roślin  strączkowych (wyki siewnej, soczewicy jadalnej i ciecierzycy pospolitej), roślin strączkowych pastewnych.
          W Polsce w 2014 roku stosowane będą natomiast następujące rodzaje płatności
finansowanych z budżetu unijnego:
- jednolita płatność obszarowa,
- płatność do pomidorów,
- płatność do owoców miękkich,
- płatność cukrowa oraz
- wsparcie specjalne (płatność do krów, płatność do owiec, specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatność do surowca tytoniowego wysokiej jakości).
          Ponadto - w ramach przejściowego wsparcia krajowego – płatności do tytoniu, chmielu i skrobi.
Według zapewnień Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi większy będzie poziom płatności
podstawowej rekompensujący likwidację płatności zwierzęcej i uzupełniającej.
Na płatności obszarowe w 2014 roku zostanie przeznaczona kwota analogiczna jak w roku 2013, czyli około 3,4 mld euro. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej kraje UE, w tym Polska, mają obowiązek redukcji płatności w wysokości 2,45% dla kwot wynoszących ponad 2 tys. euro rocznie na gospodarstwo.
Pozostaje także modulacja, czyli redukcja płatności o 5% dla gospodarstw, które otrzymują rocznie powyżej 150 tys. euro. Takich gospodarstw jest w naszym kraju około 800, spośród 1 360 000 ubiegających się o płatności obszarowe. Środki uzyskane z modulacji przeznaczone będą na finansowanie tzw. II filaru Wspólnej Polityki Rolnej, czyli na rozwój obszarów wiejskich.
Na podstawie biuletynu informacyjnego KPODR.

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka