• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • -

NOWY PROW na lata 2014-2020

         Ponad 13,5 mld euro przeznaczone zostanie na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Program ukierunkowany będzie przede wszystkim na wzrost konkurencyjności rolnictwa. Inne priorytety dotyczące rozwoju wsi i rolnictwa to m.in. innowacyjność rolnictwa, modernizacja rolnictwa, pomoc dla młodych rolników, wsparcie dla małych gospodarstw, współfinansowanie inwestycji w przetwórstwie czy rozwój targowisk. Będą także rozwijane działania wspierające inicjatywy mieszkańców wsi.
        PROW realizowany będzie ze środków unijnych w ok. 63 proc., pozostała część pochodzi z budżetu krajowego. Oznacza to, że 8,5 mld euro - to środki UE, a ponad 4,9 mld euro - krajowe.
       Spośród działań Programu najwięcej przeznaczono na inwestycje w gospodarstwach rolnych - - w ciągu najbliższych siedmiu lat 2,8 mld euro wobec 2,2 mld euro w obecnej perspektywie  Np. na inwestycje w produkcję prosiąt rolnik będzie mógł dostać do 1,5 mln zł, na rozwój produkcji mleka - do 500 tys. zł, na rozwój produkcji bydła mięsnego - także 500 tys. zł. Na pozostałe projekty zwiększające konkurencyjność rolnictwa - do 200 tys. zł.
Zwiększona została kwota dla pomocy dla młodych rolników z 70 do 100 tys. zł na gospodarstwo. Małe gospodarstwa, których produkcja nie przekracza 15 tys. euro będzie mogło ubiegać się o pomoc do 60 tys. zł - wyliczała.
Dzięki przesunięciom środków na dopłaty bezpośrednie rolnicy będą otrzymywać ok. 240€/ha
W sumie  na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w Polsce na lata 2014-2020 będzie ponad 42 mld euro.
        Obecnie trwają konsultacje III wersji projektu PROW a do 10 kwietnia resort rolnictwa chce zakończyć pracę i przesłać projekt do akceptacji Komisji Europejskiej, tak by jak najszybciej rozpocząć realizację tego programu.

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka