Urząd Gminy Chełmża

  • Rolnictwo    /   

Pomoc publiczna przy zakupie ziemi według nowych zasad

         Od 1 stycznia 2014 r. działają nowe zasady udzielania pomocy publicznej przy zakupie ziemi. Pomoc będzie mogła być przyznawana na zakup gruntów (poza gruntami przeznaczonymi na cele budowlane) w wysokości nie przekraczającej 10 proc. wydatków kwalifikowanych inwestycji. Ponadto taka pomoc będzie obejmowała zakup maszyn i urządzeń rolniczych lub zakup nieruchomości innych niż użytki rolne.
        Obecnie w trakcie prac legislacyjnych znajduje się nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów ze stycznia 2009 r., która ma zmienić zasady udzielania dopłat do nowych kredytów na zakup użytków rolnych. Chodzi o dopłaty do oprocentowania kredytów w kwotach nie przekraczających kwot pomocy de minimis.
Pomoc de minimis na jedno gospodarstwo rolne na trzy lata (2014 - 2016) wyniesie 15 tys. euro. Jest to pomoc publiczna, na którą zezwala KE.
        Agencja Nieruchomości Rolnych będzie mogła nadal rozkładać spłatę należności za zakup państwowej ziemi na podstawie dotychczasowych przepisów. Jednak oprocentowanie tych należności będzie wynosiło w 2014 r. ponad 4 proc. w skali roku.
       Agencja w 2012 r.  sprzedała 132 tys. hektarów ziemi, a do końca listopada 2013 r. sprzedaż wyniosła 110 tys. ha. Plan na 2013 r. zakłada sprzedaż 127 tys. ha.

 

  • data: 2014.01.09

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.