• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Dopłaty do paliwa rolniczego w 2014 roku

      Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono na 2014 r w wysokości 0,95 zł za 1 litr oleju. Zgodnie z obowiązującymi przepisami  zwrot podatku będzie następować za okresy sześciomiesięczne na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta  wraz z fakturami VAT albo kopiami tych faktur. Ustalony limit zużycia paliwa wynosi 86 l na 1 ha użytków rolnych. Wnioski będą przyjmowane w okresie lutego (za okres sierpień 2013 – styczeń 2014) oraz sierpnia (za okres luty-lipiec 2014),  a wypłata środków nastąpi odpowiednio w kwietniu oraz październiku. Podstawą do ubiegania się o środki będzie  powierzchnia użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określona w ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie www.ppr.pl

 

 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka