• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Główny Urząd Statystyczny o produkcji rolnej

       Zbiory zbóż ogółem w 2013 r. wyniosły ok. 28,4 mln ton, tj. o 0,6 % mniej niż w poprzednim roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oszacowano na ok. 24,2 mln ton, tj. o 0,9 %. mniej niż w 2012 roku. Zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się zaś na ok. 2,6 mln ton, tj. o 38,4 % więcej niż w 2012 r., a ziemniaków na 6,3 mln ton (o 30,0 %. mniej).
      W 2013 roku zebrano też ok. 10,6 mln ton buraków cukrowych (o 14,2 %. mniej w ujęciu rocznym), a zbiory warzyw gruntowych ocenia się na 4,4 mln ton (o 4,3 %. mniej). Z drzew zebrano 3,5 mln ton owoców, czyli o 7,6 %. więcej rok do roku, a zbiory owoców jagodowych podliczono na 0,6 mln ton - o 3,2 %. więcej wobec 2012 roku.
Jednocześnie GUS przedstawił informację o jesiennych zasiewach ozimin.
Z oceny przeprowadzonej w listopadzie wynika, że zbóż ozimych pod zbiory 2014 r. zasiano około 4,4 mln ha tj. na poziomie roku ubiegłego, natomiast powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym pod zbiory 2014 r. szacuje się na ponad 0,8 mln ha.  Stan zasiewów zbóż ozimych pod zbiory 2014 r. przed wejściem w stan zimowego spoczynku był lepszy od ubiegłorocznego
      Inne informacje GUS wskazują, że pogłowie trzody chlewnej ciągle spada i w lipcu 2013 roku osiągnęło poziom 11,1 mln sztuk co oznacza roczny spadek o ok. 4 % w skali kraju (w kujawsko-pomorskim spadek o prawie 12%). Zanotowano także pogłowie bydła na poziomie 5,86 mln sztuk (wzrost o 1,5%), w tym 2,5 mln szt krów oraz owiec – na poziomie 249 tys sztuk tj spadek o 6,5%.

Na podstawie www.ppr.pl
 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka