Urząd Gminy Chełmża

  • Rolnictwo    /   

Stawki płatności bezpośrednich za rok 2013

      Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2013 rok.  Kurs ten wynosi 4,2288 złotych za euro i jest wyższy o 0,125 zł niż w ubiegłym roku . W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  opracowane zostały projekty rozporządzeń w sprawie stawek płatności stosowanych od 1 grudnia 2013 r., które zaplanowano na następującym poziomie:
– Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – 830,30 zł/ha;
– uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin – 139,39 zł/ha;
– płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) – 238,93 zł/ha;
– płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) – 456,87 zł/tonę;
– płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) – 5,75 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 4,02 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;
– oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 167,44 zł/tonę;
– oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich – 1 587,95 zł/ha;
– płatność cukrowa – 54,10 zł/tonę;
– płatność do krów – 602,60 zł/szt.;
– płatność do owiec – 126,86 zł/szt.;
– specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – 719,43 zł/ha.

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.