• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH

          Stawki opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich reguluje ZARZĄDZENIE Nr 35/2013 WÓJTA GMINY CHEŁMŻA z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z lokali  stanowiących mienie  Gminy Chełmża.

          W sprawie wszelkich informacji związanych z wynajmem świetlic, wynajmujący proszeni są o kontakt z UG Chełmża, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nr. telefonu 56 675 60 76 - 78 wew. 54.

Stawki opłat za jednorazowe korzystanie ze świetlic wiejskich w Gminie Chełmża:


1) świetlica wiejska w Mirakowie (sala, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze) - 100,00 zł +
    podatek VAT oraz   należność za zużytą wodę, ścieki i za energię elektryczną według
    wskazań licznika.


2) świetlica wiejska w Nawrze (sala, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze) – 70,00 zł + VAT,
    oraz należność za zużytą wodę, ścieki i za energię elektryczną według  wskazań licznika.


3) świetlica wiejska w Bielczynach (sala, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze):
    a) dla mieszkańców sołectwa – 150,00 zł + VAT,
    b) dla osób niebędących mieszkańcami sołectwa – 250,00 zł + VAT,
    oraz  należność za zużytą wodę, ścieki i za energię elektryczną według wskazań licznika.


4) świetlica wiejska w Brąchnówku (sala, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze):
    a) dla mieszkańców sołectwa – 120,00 zł + VAT,
    b) dla osób niebędących mieszkańcami sołectwa – 250,00 zł + VAT,
    oraz  należność za zużytą wodę, ścieki i za energię elektryczną według wskazań licznika.


5) świetlica wiejska w Szerokopasie  (sala, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze) –
   -130,00 zł + podatek VAT,
    oraz należność za zużytą wodę, ścieki i za energię elektryczną według wskazań licznika.


6) świetlica wiejska w Zajączkowie (sala, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze):
    a) dla mieszkańców sołectwa – wesela i przyjęcia – 100,00 zł + VAT,
    b) dla osób niebędących mieszkańcami sołectwa-wesela i przyjęcia – 200,00 zł + VAT,
    c) dla mieszkańców sołectwa – imprezy jednodniowe – 50,00 zł + VAT,
    d) dla osób niebędących mieszkańcami sołectwa - imprezy jednodniowe – 100,00 zł + VAT   oraz  należność  za  zużytą wodę, ścieki i za energię elektryczną według wskazań licznika.


7) świetlica wiejska w Pluskowęsach (sala, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze):
    a) wesela  – 300,00 zł + VAT,
    b) przyjęcia, stypy, chrzciny itp. – 200,00 zł + VAT,
    c) imprezy młodzieżowe – 100,00 zł + VAT,
    d) korzystanie do 8 godzin – 100,00 zł + VAT.


8) świetlica wiejska w Browinie (sala, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze):
    a) dla mieszkańców sołectwa – 100,00 zł + VAT,
    b) dla osób niebędących mieszkańcami sołectwa – 200,00 zł + VAT,
    oraz należność za zużytą wodę, ścieki i za energię elektryczną według wskazań licznika.


9) świetlica wiejska w Dziemionach  (sala, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze) - 50,00 zł
      + podatek VAT oraz   należność za zużytą wodę, ścieki i za energię elektryczną według
      wskazań licznika.


10) świetlica wiejska w Zelgnie (sala, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze):
      a) dla osób niebędących mieszkańcami sołectwa wesela, przyjęcia,  – 180,00 zł + VAT,
      b) dla mieszkańców sołectwa – 90,00 zł + VAT,
      c) dla osób niebędących mieszkańcami sołectwa stypy, chrzciny itp. – 100,00 zł + VAT,
      d) dla mieszkańców sołectwa 50,00 zł  + VAT,
      e) spotkania okolicznościowe – 50,00 zł + VAT,
    oraz   należność za zużytą wodę, ścieki i za energię elektryczną według wskazań licznika.


11) świetlica wiejska w Liznowie (sala, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze):
      a) dla mieszkańców sołectwa – 100,00 zł + VAT,
      b) dla osób niebędących mieszkańcami sołectwa – 200,00 zł + VAT,
    oraz należność za zużytą wodę, ścieki i za energię elektryczną według wskazań licznika.


12) świetlica wiejska w Głuchowie (sala, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze):
      a) do 2 dni – 150,00 zł + VAT,
      b) powyżej 2 dni – 200,00 zł + VAT,
    oraz należność za zużytą wodę, ścieki i za energię elektryczną według wskazań licznika.


13) świetlica wiejska w Dźwierznie (sala, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze):
      a) jednorazowo do 8 godzin – 50,00 zł + VAT,
      b) wesela – 300,00 zł + VAT,
      c) pogrzeby – 100,00 zł + VAT,
      d) przyjęcia - 200,00 zł + VAT,
    mieszkańcy sołectwa płacą 50 % wymienionych stawek
    oraz należność za zużytą wodę, ścieki i za energię elektryczną według wskazań licznika.


14) świetlica wiejska w Parowa Falęcka  (sala, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze) –
      50,00 zł +  podatek VAT oraz  należność za zużytą wodę, ścieki i za energię elektryczną
       według wskazań licznika.


15) świetlica wiejska w Grzywnie (sala, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze):
      a) dla mieszkańców sołectwa – 200,00 zł + VAT,
      b) dla osób niebędących mieszkańcami sołectwa – 250,00 zł + VAT,
    oraz należność za zużytą wodę, ścieki i za energię elektryczną według wskazań licznika.


16) świetlica wiejska w Kuczwałach (sala, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze):
      a) wesela – dla osób niebędących mieszkańcami sołectwa 600,00 zł + VAT,
      b) wesela - dla mieszkańców sołectwa - 300,00 zł + VAT,
      c) inne imprezy – dla osób niebędących mieszkańcami sołectwa  - 300,00 zł + VAT,
      d) inne imprezy - dla mieszkańców sołectwa – 150,00 zł + VAT
      oraz należność za zużytą wodę, ścieki i za energię elektryczną według wskazań licznika.


17)  świetlica wiejska w Nowej Chełmży (sala, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze):
     50,00 zł + VAT, oraz należność za zużytą wodę, ścieki i za energię 
     elektryczną według wskazań licznika.


18) świetlica wiejska w Grzegorzu (sala, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze):
      a) wesela – dla osób niebędących mieszkańcami sołectwa 300,00 zł + VAT,
      b) wesela - dla mieszkańców sołectwa - 200,00 zł + VAT,
      c) inne imprezy – dla osób niebędących mieszkańcami sołectwa  - 200,00 zł + VAT,
      d) inne imprezy - dla mieszkańców sołectwa – 100,00 zł + VAT
      oraz należność za zużytą wodę, ścieki i za energię elektryczną według wskazań licznika.

19) świetlica wiejska w Kończewicach (sala, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze):
      a) wynajem – dla osób niebędących mieszkańcami sołectwa 250,00 zł + VAT,
      b) wynajem - dla mieszkańców sołectwa - 125,00 zł + VAT,
     oraz należność za zużytą wodę, ścieki i za energię elektryczną według wskazań licznika

20) świetlica wiejska w Świętosławiu (sala, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze):
      a) wesela -  300,00 zł + VAT,
      b) pozostałe imprezy - 200,00 zł + VAT,
     oraz należność za zużytą wodę, ścieki i za energię elektryczną według wskazań licznika

21) świetlica wiejska w Skąpem (sala, kuchnia i pomieszczenia pomocnicze):
      a) wesela -  500,00 zł + VAT,
      b) przyjęcia - 250,00 zł + VAT,
      c) inne imprezy – 150,00 zł + VAT
     oraz należność za zużytą wodę, ścieki i za energię elektryczną według wskazań licznika.

 

 

 

  • autor: K.Orłowska

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka