• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

ZADANIA ZESPOŁU

        Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół  Gminy Chełmża jest jednostką budżetową Gminy Chełmża realizującą zadania w zakresie obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych w Gminie Chełmża.
Do zadań Zespołu należy:
- naliczanie i dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą dla nauczycieli oraz pracowników obsługi administracyjno-technicznej,
- dokonywanie rozliczeń z ZUS,
- dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
- sprawozdawczość statystyczna,
- sporządzanie projektów planu finansowego szkół i placówek oświatowych,
- sporządzanie sprawozdań z realizacji wydatków szkół i placówek oświatowych,
- prowadzenie kasy,
- prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- nadzór nad przestrzeganiem przez dyrektorów szkół dyscypliny budżetowej, organizacyjnej i kadrowej,
- realizacja innych nie wymienionych zadań wynikających z art.5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Narodowy Spis Powszechny