Urząd Gminy Chełmża

Przebudowa systemu ogrzewania centralnego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej w Kończewicach z wykorzystaniem energii geotermalnej

Projekt dotyczy przebudowy systemu ogrzewania i ciepłej wody poprzez rozbudowę istniejącej kotłowni o pompę ciepła, wykonanie dolnego źródła do pompy ciepła opartego na odwiertach pionowych w ilości 10 sztuk, przebudowę instalacji c. o. i wymianę części grzejników.
Wydajność przebudowywanego systemu ogrzewania szkoły zwiększy dodatkowo ocieplenie budynku polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych i części dachu i wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacji z tynku mineralnego według projektu kolorystyki.

Zastosowana w tym przypadku pompa ciepła to najbardziej efektywny system ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej, ponieważ przez cały rok wykorzystane zostanie ciepło słoneczne zgromadzone w tym przypadku w gruncie i wodzie gruntowej.

Zasada działania pompy ciepła polega na wykorzystaniu energii geotermalnej. Pompa ciepła podczas pracy pobiera ze środowiska (gruntu o temp. 8 ºC) energię geotermalną, która stanowi ok. 70÷75% wyprodukowanej energii cieplnej. Poprzez przemiany termodynamiczne wewnątrz urządzania (zasilane zewnętrzną energią elektryczną) wytwarza czynnik grzewczy o temp. 60 ºC zasilający instalację.

W przypadku inwestycji przy SP w Kończewicach energia geotermalna pobierana jest z gruntu i wód gruntowych przez system odwiertów głębinowych, transportujących ciepło gruntu do pompy ciepła. W urządzeniu przez system wymienników i przemian termodynamicznych następuje zwiększenie temperatury czynnika przy użyciu zewnętrznej energii elektrycznej. Następnie wytworzony czynnik grzewczy zasila instalację podgrzewu ciepłej wody i centralnego ogrzewania.

  • Całkowita wartość inwestycji: 736.222,66 PLN
  • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 534.418,99 PLN
  • BENEFICJENT: Gmina Chełmża
  • Termin wykonania: lipiec – wrzesień 2010 r.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.