• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

 • -

Przebudowa systemu ogrzewania centralnego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej w Kończewicach z wykorzystaniem energii geotermalnej

Projekt dotyczy przebudowy systemu ogrzewania i ciepłej wody poprzez rozbudowę istniejącej kotłowni o pompę ciepła, wykonanie dolnego źródła do pompy ciepła opartego na odwiertach pionowych w ilości 10 sztuk, przebudowę instalacji c. o. i wymianę części grzejników.
Wydajność przebudowywanego systemu ogrzewania szkoły zwiększy dodatkowo ocieplenie budynku polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych i części dachu i wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacji z tynku mineralnego według projektu kolorystyki.

 • -

Zastosowana w tym przypadku pompa ciepła to najbardziej efektywny system ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej, ponieważ przez cały rok wykorzystane zostanie ciepło słoneczne zgromadzone w tym przypadku w gruncie i wodzie gruntowej.

 • -

Zasada działania pompy ciepła polega na wykorzystaniu energii geotermalnej. Pompa ciepła podczas pracy pobiera ze środowiska (gruntu o temp. 8 ºC) energię geotermalną, która stanowi ok. 70÷75% wyprodukowanej energii cieplnej. Poprzez przemiany termodynamiczne wewnątrz urządzania (zasilane zewnętrzną energią elektryczną) wytwarza czynnik grzewczy o temp. 60 ºC zasilający instalację.

 • -

W przypadku inwestycji przy SP w Kończewicach energia geotermalna pobierana jest z gruntu i wód gruntowych przez system odwiertów głębinowych, transportujących ciepło gruntu do pompy ciepła. W urządzeniu przez system wymienników i przemian termodynamicznych następuje zwiększenie temperatury czynnika przy użyciu zewnętrznej energii elektrycznej. Następnie wytworzony czynnik grzewczy zasila instalację podgrzewu ciepłej wody i centralnego ogrzewania.

 • -
 • Całkowita wartość inwestycji: 736.222,66 PLN
 • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 534.418,99 PLN
 • BENEFICJENT: Gmina Chełmża
 • Termin wykonania: lipiec – wrzesień 2010 r.

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka