• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • -

Strona informacyjna projektu:

„Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka – stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w Gminie Chełmża”.

  Na podstawie umowy nr WPW.I.3043-4-13-493/2010 zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Instytucją Zarządzającą RPO WK-P o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Gmina Chełmża z dniem 28.10.2011 przystąpiła do rzeczowej realizacji projektu. Zadanie „Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka – stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w Gminie Chełmża” obejmuje swoim zakresem:

  • budowę platformy internetowej umożliwiającej sprawdzenie poprzez sieć Internet stanu konta księgowego przez płatników podatków: rolnego, leśnego, nieurchomości, od środków transportowych,
  • powiadamiania o zbliżającej się racie podatku,
  • umożliwienie płatności płatnikom podatku opłaty wybranego zobowiązania poprzez płatność elektroniczną,
  • zakup sprzętu niezbędnego do realizacji wymienionych zadań,
  • zakup sprzętu do utworzenia stanowiska komputerowego dla petenta,
  • integrację systemu podatkowego z elektronicznym obiegiem dokumentów,

Finansowanie:

Całkowita wartość inwestycji:                                  212 402,00 zł
Kwota dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:     157 471,50 zł
Budżet samorządu Gminy Chełmża:                           54 930,50 zł

Projekt jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu samorządu Gminy Chełmża.

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka