• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

 • -
”Świetlica ze Smakiem”

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża jest realizatorem projektu pt.”Świetlica ze Smakiem”,który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 9. Działanie 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W szkoleniach uczestnicy grupa 30 mieszkańców Gminy Chełmża z miejscowości: Dźwierzno, Głuchowo, Grzywna. Projekt jest adresowany do mieszkańców poszczególnych wsi w celu wykształcenia i przygotowania grupy lokalnych liderów, którzy swoimi działaniami i zdobytymi umiejętnościami przygotują świetlice wiejskie do działalności kulturalnej. Uczestnicy projektu spotykają się dwa razy w miesiącu. Prowadzone zajęcia obejmują swoim zakresem spotkania ogrodnicze, gdzie uczestnicy planują zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, z umiejętnością nasadzania i łączenia ciekawych odmian krzewów i kwiatów. Kolejne zajęcia to zajęcia kulinarne, gdzie przygotowywane są lokalne potrawy tradycyjne bazujące na starych i sprawdzonych przepisach wraz z elementem ciekawego eksponowania tych potraw dzięki nabytym umiejętnością sztuki carvingu tj. sztuki rzeźbienia warzyw i dekoracji potraw. Następne dwa warsztaty to warsztaty wolne oraz rękodzielnicze. Zdobyta wiedza wykształci w uczestnikach projektu umiejętności organizacji imprez lokalnych, dekoracji świetlic wiejskich, organizacji spotkań kulturalnych w swoich wsiach. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z przebiegu zajęć.

Przygotowała: Paulina Płochacka

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka