Urząd Gminy Chełmża

”Świetlica ze Smakiem”

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża jest realizatorem projektu pt.”Świetlica ze Smakiem”,który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 9. Działanie 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W szkoleniach uczestnicy grupa 30 mieszkańców Gminy Chełmża z miejscowości: Dźwierzno, Głuchowo, Grzywna. Projekt jest adresowany do mieszkańców poszczególnych wsi w celu wykształcenia i przygotowania grupy lokalnych liderów, którzy swoimi działaniami i zdobytymi umiejętnościami przygotują świetlice wiejskie do działalności kulturalnej. Uczestnicy projektu spotykają się dwa razy w miesiącu. Prowadzone zajęcia obejmują swoim zakresem spotkania ogrodnicze, gdzie uczestnicy planują zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, z umiejętnością nasadzania i łączenia ciekawych odmian krzewów i kwiatów. Kolejne zajęcia to zajęcia kulinarne, gdzie przygotowywane są lokalne potrawy tradycyjne bazujące na starych i sprawdzonych przepisach wraz z elementem ciekawego eksponowania tych potraw dzięki nabytym umiejętnością sztuki carvingu tj. sztuki rzeźbienia warzyw i dekoracji potraw. Następne dwa warsztaty to warsztaty wolne oraz rękodzielnicze. Zdobyta wiedza wykształci w uczestnikach projektu umiejętności organizacji imprez lokalnych, dekoracji świetlic wiejskich, organizacji spotkań kulturalnych w swoich wsiach. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z przebiegu zajęć.

Przygotowała: Paulina Płochacka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.