• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

W związku z sytuacją powodziową w kraju, powołano Zarządzeniem Wójta Gminy Chełmża z dnia 1 czerwca br „Zespół ds. organizacji pomocy dla poszkodowanych w powodzi„.
Zadaniem zespołu jest organizacja i koordynowanie pomocy skierowanej do poszkodowanych w powodzi.

Realizacja:
- wydano decyzję zezwalającą  na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie gminy,
- przygotowano i wydano sołtysom ogłoszenia oraz wykazy / listy/ , dobrowolnych datków finansowych i deklaracje pomocy rzeczowej,
- założono odrębne konto na zbiórkę środków finansowych,

Nr rachunku 53 1020 5011 0000 9502 0198 3816 – „Gmina Chełmża dla powodzian”.

- nawiązano kontakt z sołectwem typowo rolniczym,  Borki – Troszyn Polski  z gminy Gąbin koło Płocka,  powyższe sołectwo zamieszkuje ok. 500 osób , zostało dwa razy zalane w 100%.
Przedstawiciele powyższego zespołu w dniu 8 lipca złożyli wizytę w powyższym sołectwie celem ustalenia zakresu , rodzaju pomocy i stwierdzeniu rzeczywistych strat oraz określeniu terminu dostarczenia darów zebranych przez  naszych mieszkańców.

Sołtysi w sołectwach przeprowadzili zbiórkę pieniężną oraz rzeczową, mimo okresu przed żniwnego pomoc naszych mieszkańców jest imponująca.

1/ Środki finansowe - 25.763,00 zł.    + 1 euro
2/ Pszenica   - 31, 450 t
3/ Pszenżyto  - 2,9  t
4/ Pszenica paszowa - 2,1   t
5/ Pszenica ozima - 1.0   t
6/ Jęczmień  - 5,3  t
7/ Jęczmień jary - 200  kg
8/ Żyto   - 100   kg 
9/ Owies  - 300   kg
10/ Kukurydza  - 200   kg
11/ Pasza dla krów - 50  kg
12/ Słoma  -  750 kostek + 2 tiry kostek
13/ Siano  - 60 kostek
14/ Różne  - 2 tapczany, 1 pralka automatyczna, 1 wózek inwalidzki, przybory szkolne , cukier, makaron, mąka, woda, rzeczy dla dzieci, mydło, maskotki i pluszaki dla dzieci.

Łączny tonaż :  44, 150 t.

Został zorganizowany transport ( 2 tiry z naczepami, 2 „łódki” i sam ciężarowy Jelcz ) do przewozu zebranej pomocy, który w dniu 21 lipca został załadowany i przygotowany do wyjazdu.
W godzinach porannych 22 lipca ,przedstawiciele zespołu wraz z wykazanym wyżej transportem udali się na tereny powodziowe – sołectwo Troszyn Polski – Borki.
Odbiór naszych darów na miejscu dostawy był bardzo zorganizowany, Pani Sołtys Elżbieta Maliszewska wraz z oczekującymi rolnikami ze swoim transportem odbierali dary w/g sporządzonej listy potrzeb i przydziału poszczególnego asortymentu.

W oczach powodzian można było zobaczyć wielką wdzięczność oraz ociekające łzy, ale także wielką radość, że są ludzie dobrego serca co pozwoliło im uwierzyć w sens pozostania we własnym domu .

Za pośrednictwem naszej delegacji mieszkańcy sołectwa proszą o przekazanie naszym wszystkim darczyńcom wielkie serdeczne podziękowania za okazała pomoc , za dobre serce, zrozumienie ich sytuacji życiowej.
Pomoc przekazana dla nich, pozwoli im na kupno najbardziej potrzebnych i podstawowych  artykułów aby móc dalej egzystować oraz zapewni  dla posiadanego inwentarza paszę na kilkanaście tygodni.

W imieniu zespołu ds. pomocy powodzianom pragnę także podziękować wszystkim darczyńcom i sponsorom za okazałą pomoc i zrozumienie sytuacji powodzian.

Dziękuję Sołtysom za bardzo duże zaangażowanie,  i wspaniałą współpracę z Zespołem,

Dziękuję właścicielom transportu drogowego Panom Piotrowi  Guranowskiemu  i Mirosławowi Łagód za bezinteresowną pomoc w postaci bezpłatnego transportu zebranej pomocy rzeczowej.

Pracownikom i uczniom Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach.

Druhom  jednostek OSP Grzegorz , Kuczwały, Szerokopas i Zajączkowo za bardzo ciężką kilku godzinną pracę przy załadunku pomocy rzeczowej dla powodzian.

Na koniec chciałbym poinformować wszystkich, że pomoc będzie kontynuowana, ponieważ potrzeby są bardzo duże, ale także posiadam deklaracje mieszkańców o pomocy rzeczowej po okresie żniwnym.

Koordynator zespołu
Wiesław Bachan

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka