• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • -

Przetarg wyłoni wykonawcę

          Z dniem 21 marca 2013 r. upynął termin składania ofert na budowę instalacji solarnych w Gminie Chełmża w ramach projektu "Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Chełmża poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej".  W wyznaczonym terminie wpłynęło 13 ofert. Najtańsza zaproponowana oferta na budowę solarów jest w cenie brutto 4.885.843,85 zł. Z kolei najdroższa oferta wyceniona została na kwotę 7.143.199,28 zł. Gmina na to zadanie ma zarezerwowane w budżecie środki w wysokości 6.555.000 zł. Na chwilę obecną nie jest jeszcze znany wykonawca w/w inwestycji. Obecnie Komisja Przetargowa dokonuje weryfikacji i oceny wszystkich złożonych ofert.

           Inwestycja obejmie zakup i instalację solarnych systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej dla budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Chełmża. Realizowana będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie do końca października br. ma być zainstalowane 188 szt. kompletnych systemów solarnych wraz z przeszkoleniem użytkowników, a drugi etap planuje się w terminie do 22 grudnia 2014 r i ma objąć budowę pozostałych 375 szt. kompletnych systemów. Na realizację zadania gmina zaplanowała środki w łącznej  kwocie prawie 6 mln 700 tys. zł. W kosztach inwestycji swój udział mają także mieszkańcy, którzy już wcześniej dokonali przedpłat. Do inwestycji  dołoży Unia Europejska.

KO

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka

baner toplayer
Narodowy Spis Powszechny