• Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża
 • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

 • -

Impreza promocyjna „Animator kultury dla twojej wsi ”podsumowała i zakończyła ponad półroczną działalność Wiejskiej Szkoły Animacji Kultury prowadzonej przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża w Brąchnówku. Z zaproszenia do udziału w szkole skorzystała grupa 20 osób, w tym młodzież szkół ponadgminazjalnych,  studentów, członkowie organizacji lokalnych, nauczyciele, bibliotekarze. Wspomniana impreza była wielką rewią i barwnym pokazem zdobytych przez słuchaczy szkoły umiejętności artystycznych w tym krótkim czasie i sprawdzianem dla zdobytej przez nich wiedzy w zakresie aktywizowania kulturalnego mieszkańców wsi.

Na zakończenie Szkoły Animacji Kultury  każdy ze słuchaczy   otrzymał specjalne  zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.  

Projekt „Wiejska Szkoła Animacji Kultury” współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Menu w stopce

 • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka