• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Charakterystyka i położenie

         Gmina Chełmża położona jest w północno - zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego w obszarze Kotliny Toruńskiej.
Obszar gminy wynosi 17 872 ha / w tym 14 914 ha użytków rolnych i 2024 ha lasów i jezior/, administracyjnie dzieli się na 28 sołectw i 34 miejscowości zamieszkałe przez około 9 700 mieszkańców.
Barwy i herb gminy zostały zatwierdzone w 1998 r. Sięgając do źródeł historycznych przyjęto herb wsi Grzywna Biskupia, który pochodzi z XIV w. Jest to miecz i pastorał razem skrzyżowane między trzema gwiazdami.
Obrano dla nich zielone tło mające nawiązywać do rolniczego charakteru gminy.
Gmina ma swą prasę lokalną, jest nią wydawana od 1997r KURENDA. Gazeta ta nawiązuje do bogatych tradycji wydawniczych regionu.
Krajobraz gminy jest typowo rolniczy. Dość monotonną rzeźbę terenu urozmaicają pagórki, oczka wodne i torfowiska. W części północno - wschodniej i równinie południowo-zachodniej jest to obszar bezleśny.
Jedynie w okolicach jeziora Grodzieńskiego i Głuchowskiego znajdują się tereny zalesione. Na użytkach rolniczych stanowiących 88% powierzchni gminy rozwija się rolnictwo. Wiele gospodarstw prezentuje wysoki poziom produkcji i wysoką kulturę rolną, idącą w parze z estetyką gospodarstw. Coraz liczniejsi dobrzy rolnicy są najcenniejszym kapitałem gminy. Podstawą upraw są zboża, buraki cukrowe, rośliny przemysłowe, rozwinięta jest hodowla zwierząt.
         Jednym z głównych kierunków działań władz gminnych jest rozwój turystyki poprzez wykorzystanie istniejących walorów architektoniczno-przyrodniczych jezior, szlaków turystycznych, zabytków znajdujących się na terenie gminy Chełmża.Ochrona środowiska to jedno z priorytetowych zadań gminy. Jest konsekwentnie realizowane poprzez wdrażane inwestycje i prowadzoną w szkołach edukację ekologiczną.

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka