• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/06 Wójta Gminy Chełmża z dnia 06 marca 2006r. zgodnie z  § 5 punktem 1 i 3 podaje się do publicznej wiadomości wyniku konkursu realizację w 2006r. zadania publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Chełmża w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „ Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Chełmża”.


 


 


INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA REALIZACJĘ W 2006R. ZADANIA PUBLICZNEGO NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GMINY CHEŁMŻA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU PN.
„ POPULARYZACJA PIŁKI NOŻNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY CHEŁMŻA”


 


Wykaz złożonych ofert w konkursie


 


 
L.p.


Data wpływu oferty


Oferent


Nazwa zadania -  oferty


Termin


realizacji


Koszt ogólny zadania


Wnioskowana kwota


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


I.


13.04.2006r.


Klub Sportowy
Gminy Chełmża  „CYKLON”


Kończewice


„Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Chełmża”


01.05.2006r.


30.11.2006r.


64.980zł


30.000zł


II


13.04.2006r.


Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Edukacja i Przyszłość” z siedzibą w Brąchnówku.


„ Świętojański i Dożynkowy Turniej Piątek Piłkarskich-Mistrzostwa sołectw Gminy Chełmża w piłce nożnej seniorek i seniorów”


czerwiec 2006r.


wrzesień 2006r.


3.000zł


2.000zł


 


Wykaz ofert wybranych wraz z przyznaną kwotą dofinansowania.


 
L.p.


Data wpływu oferty


Oferent


Nazwa zadania-oferty


Termin realizacji


Koszt ogólny zadania


Wnioskowana kwota


Kwota dotacji


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


I


13.04.06r.


Klub Sportowy
Gminy Chełmża  „CYKLON”


Kończewice


„Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Chełmża”


01.05.2006r.


30.11.2006r.


64.980zł


30.000zł


28.200zł


II


13.04.06r.


Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Edukacja i Przyszłość” z siedzibą w Brąchnówku.


„ Świętojański i Dożynkowy Turniej Piątek Piłkarskich-Mistrzostwa sołectw Gminy Chełmża w piłce nożnej seniorek i seniorów”


czerwiec 2006r.


wrzesień 2006r.


3.000zł


2.000zł


1.800zł

  • autor: Anna Feeser-Bering, data: 2006-06-08

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka