• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Osoby niewidome, nie będące osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności
Osoby niewidome, nie będące osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności (niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, inwalidami I grupy), mają prawo do:

37% ulgi w 2 klasie pociągów PKP oraz w autobusach PKS.
Na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych. Do ulgi uprawnia jeden z dokumentów stwierdzających inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku:
- wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia,
- wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS,
- legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ,
- legitymacja: Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP.

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka