• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Renciści i emeryci
Renciści i emeryci (oraz małżonek, na którego jest pobierany zasiłek rodzinny) mają prawo do:
- dwóch jednorazowych przejazdów w ciągu roku kalendarzowego z ulgą 37% w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych.
Na podstawie zaświadczenia wydanego m.in. przez: terenowe oddziały Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów; Niezależny Krajowy Związek Zawodowy „Solidarność Weteranów Pracy”; Regionalne Komisje Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”. Zaświadczenia wydane po 1 stycznia 1994 r. są ważne do czasu wykorzystania wszystkich rubryk. Powyższe zaświadczenia ważne są z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej.
UWAGA: Należy pamiętać, że bilet na przejazd „tam” i „z powrotem” jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy.
Emeryci i renciści nie mają zniżek w autobusach PKS.

Wstecz

Menu w stopce

Kontakt

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:30 do godz. 16:30

piątki
od godz. 7:00 do godz. 14:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka