• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • -

O współpracy z NGO w roku 2015'

          W dniu 25 lutego br. Rada Gminy Chełmża zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała "Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Chełmża z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku   publicznego i  o wolontariacie za 2015 r". Wójt Gminy nie później niż do 31 maja każdego roku ma obowiązek przedłożyć Radzie Gminy oraz opublikować w Biuletynie Informcji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi zawiera między innymi zasady współpracy, formy współpracy, okres realizacji programu, wysokość środków planowanych na realizację programu i sposób oceny programu. Poniżej w załączeniu w/w sprawozdanie.

 

Pochodzenie grafiki: Google

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka