• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • -

Otwarty konkurs ofert dla NGO - Powiat rozpoczął nabór wniosków !

            Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego. Zadania  związane są  z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2016 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

- upowszechniania kultury fizycznej,

- edukacji ekologicznej,

- turystyki krajoznawstwa.

Termin składania ofert upływa:  25 stycznia 2016 r. o godz. 15.00 (decyduje data stempla pocztowego). Więcej informacji na www.powiattorunski.pl
 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka