• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

  • -

KONKURSY DLA NGO - Powiat sfinansuje zadania publiczne

        Do  16 stycznia 2015 r. do godz. 14.00 (decyduje data stempla pocztowego)  organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizacje zadań publicznych  związanych z realizacja zadań samorządu powiatowego w roku 2015.  Zadania objęte konkursem obejmują obszary: - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, - upowszechniania kultury fizycznej, - edukacji ekologicznej, - turystyki krajoznawstwa. W odpowiedzi na konkurs w każdym zakresie można złożyć tylko 1 ofertę. Więcej na temat ogłoszonych konkursów pod adresem:

http://www.powiattorunski.pl/4261,ogloszenia-o-konkursach.html?wiecej=28870

 


 

Wstecz

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka