• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

W 2023 roku Gmina Chełmża zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100581 C w miejscowości Zalesie”. Zadanie polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na odcinku o długości 0,444 km zostało zrealizowane przez firmę PBD Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 57/3, 87 – 100 Toruń za kwotę 599.957,10 zł brutto. 
Zadanie było współfinansowane ze środków finansowanych w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  • Clipboard_04-30-2024_01

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka