• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Zakończyła  się przebudowa dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C Witkowo – Nowa Chełmża i nr 100529 C w miejscowości Kuczwały”:
1) Droga nr 100531 Witkowo – Nowa Chełmża i Droga 100529 C w m. Kuczwały:
W ramach przebudowy drogi gminnej nr 100531 C Witkowo – Nowa Chełmża na odcinku o długości 985 mb zostanie wykonana warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 10 cm oraz nawierzchnia bitumiczna grubości 5 cm na szerokości 4,5 mb. Pobocza drogi zostaną wykonane z gruzu betonowego grubości 10 cm oraz tłucznia kamiennego grubości 5 cm na szerokości 0,5 mb obustronnie. W ramach zadania zaplanowano również budowę chodnika o szerokości 2,0 mb, zjazdów oraz urządzeń BRD: progi zwalniające, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe i ustawienie 2 lamp hybrydowych w celu oświetlenia przejścia dla pieszych.
2) Droga 100529 C w m. Kuczwały:
W ramach przebudowy drogi gminnej nr 100529 C w miejscowości Kuczwały na odcinku o długości 364 mb zostanie wykonana na poszerzeniach jezdni warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm, dolana warstwa podbudowy z gruzu betonowego grubości 20 cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grubości 5 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 5 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm na szerokości 1,0 mb obustronnie. Na istniejącej jezdni zostanie ułożona nawierzchnia bitumiczna grubości 5 cm na szerokości 3,5 mb Pobocza drogi zostaną wykonane z kruszywa łamanego grubości 15 cm na szerokości 0,75 mb obustronnie. W ramach zadania zaplanowano również: budowę chodnika, zatoki autobusowej, montaż wiaty przystankowej, wykonanie rowów odwadniających, zjazdów oraz urządzeń BRD: bariery ochronnej, progu zwalniającego, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe i ustawienie 2 lamp hybrydowych w celu oświetlenia przejścia dla pieszych.


Całkowita wartość inwestycji: 1.026.717,05 zł z czego  476.384,00 zł dofinansowane z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Główny wykonawca: TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o.o., Pigża ul. Wojewódzka 3a, 87-152 Łubianka.

  • IMG-20220812-WA0006
  • IMG-20220812-WA0008

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00

kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy

Stopka