• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

DEcATCEQhHIByBcATCEQhHIByBmBEIQVcoDuEIhCMQjkA4AuEIhCMQjkAbjEAIutpgkMNbhCMQjkA4AuEIhCMQjkA4AiHoCmUgHIFwBMIRCEcgHIFwBMIRaIMRCEFXGwxyeItwBMIRCEcgHIFwBMIRCEcgBF2hDIQjEI5AOALhCIQjEI5AOAJtMAIh6GqDQQ5vEY5AOALhCIQjEI5AOALhCISgK5SBcATCEQhHIByBcATCEQhHoA1G4P8BW8vLIMfQAf4AAAAASUVORK5CYII=

Wykonano inwestycję pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez  wybudowanie dróg dla rowerów – przy drodze wojewódzkiej nr 551 Wybcz – Nawra, Nawra – Bogusławki oraz Zelgno” Inwestycja jest realizowana w partnerstwie z Województwem Kujawsko Pomorskim oraz Powiatem Toruńskim i współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka emisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach inwestycji zostały wykonane następujące zadania:

a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno na odcinku o długości 705 mb. Zadanie polegające ba budowie drogi rowerowej o szerokości 2 i nawierzchni bitumicznej realizowane jest przez firmę INOPLANT Sp. z o. o. sp. k z Inowrocławia za kwotę 488.861,57 zł.

b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra – Kończewice o długości 1223 mb. Zadanie polegające ba budowie drogi rowerowej o szerokości 2 i nawierzchni bitumicznej realizowane jest przez firmę INOPLANT Sp. z o. o. sp. k z Inowrocławia za kwotę 674.207,76 zł.

c) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra – granica Gminy Chełmża o długości 1500 mb. Zadanie polegające ba budowie drogi rowerowej o szerokości 2 i nawierzchni bitumicznej realizowane jest przez firmę Profilowanie, Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne DROZACH J.K. Zacharewicz z Małej Nieszawki za kwotę 677.374,51 zł.

 

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka