• Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża
  • Gmina Chełmża

Nawigacja

Treść

Jak wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

       W związku ze zmianą wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obowiązkiem złożenia nowej  deklaracji przedstawiamy sposób prawidłowego wypełnienia „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w Gminie Chełmża”.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zbieranymi w sposób selektywny) obowiązująca dla nieruchomości zamieszkałych  wynosi 25 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach  wprowadzono zwolnienie w wysokości 0,50 zł (od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)  miesięcznie od osoby zamieszkującej dana nieruchomość.

 

Złóż deklarację bez wychodzenia z domu

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego utworzona została dodatkowa interaktywna wersja dokumentu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami.

  1. Wypełnienie dokumentu

Formularz deklaracji jest interaktywny do jego wypełnienia potrzebne jest darmowe oprogramowanie „OpenOffice Calc”(w tym oprogramowaniu formularz został utworzony i przetestowany). Zgodnym oprogramowaniem jest również Microsoft Excel. Dokument należy pobrać na swój komputer np. na "Pulpit" i z tej lokalizacji go otworzyć.

Link do dokumentu formularza

Wypełnienie deklaracji nie powinno stanowić żadnego problemu, dokument został przygotowany w sposób intuicyjny. Formularz podpowiada, które pola należy wypełnić, dodatkowo po wprowadzeniu danych wylicza kwotę miesięczną do opłaty. Po wypełnieniu formularza dokument należy wyeksportować do formatu PDF (menu Plik->Eksportuj jako PDF, zaznaczamy do eksportu strony 1-3).

Uzyskany dokument PDF:

  • drukujemy, podpisujemy i dostarczamy w wersji papierowej do UG Chełmża przesyłając pocztą tradycyjną lub pozostawiając w Interwencyjnym Punkcie Przyjmowania Wniosków w UG
  • osoby posiadające profil zaufany zweryfikowany przez urzędnika lub potwierdzony przez swój bank przechodzą do punktu drugiego.

2. Bezpośredni formularz na platformie ePUAP do złożenia deklaracji obecnie oczekuje na publikację w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych(crd.gov.pl), ponieważ okres publikacji jest długi przedstawiamy alternatywną metodę złożenia deklaracji. Wypełnioną deklaracje można wysłać jako tzw. pismo ogólne podłączając załącznik – plik  PDF wytworzony w pkt.1

Jak to zrobić ?

W przypadku wątpliwości, uwag oraz pytań proszę o kontakt pod adresem: prutkowski@gminachelmza.pl

Menu w stopce

  • Zdjęcie tablic Urzędu Gminy

Dane teleadresowe

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

Tel. 566756077, 566756076

Email info@gminachelmza.pl

Adres skrytki ePUAP  /1k6o1ww2df/SkrytkaESP

Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543

 

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:

poniedziałek  od 7.00 -  do 15.00
wtorek           od 7.00 -  do 16.00
środa             od 7.00 -  do 15.00
czwartek        od 7.00 -  do 15.00
piątek            od 7.00 -  do 14.00

Kasa zamykana jest jedną godzinę wcześniej.

Stopka